Ledelse og samarbeid

Ledelsesutfordringene innenfor områdeløft er svært sammensatte. Kompleksiteten er stor og aktørene mange. Arbeidet er langsiktig og gjennomgår mange ulike faser. Hver fase har sine særegne utfordringer. Ingen lykkes i dette arbeidet uten samarbeid med andre aktører. Samarbeid utvikles over tid og tillit mellom samarbeidsaktørene skapes ved at resultater leveres og mål nås.

Ledelse
Resultater skapes gjennom medvirkning og suksess oppnås gjennom at andre aktører lykkes. Styringsretten, (goverment) er begrenset, og avansert ledelse gjennom veiledning og governance må utvikles over tid.

Nedenfor finner du en mer utfyllende informasjon om ledelsesutfordringer innenfor områdeløft. Innholdet bygger på erfaringer både nasjonalt og internasjonalt, og gir grunnlag for nyttig refleksjon.

Samarbeid
Samarbeid handler ofte om relasjoner mellom mennesker. Gode relasjoner skapes ved å jobbe sammen og ved å vise hverandre gjensidig respekt. Det er imidlertid større muligheter for å oppnå gode resultater og vellykket samarbeid dersom mål, forventninger og roller er avklart gjennom skriftlige avtaler.
Nedenfor viser vi eksempler på ulike avtaler som er blitt benyttet i arbeidet med områdeløft. 

Eksempel på avtale mellom Husbanken, kommune og bydel:

  • Intensjonsavtale mellom Husbanken og kommunen om videreføring av eksisterende områdeløft
  • Samarbeidsavtale mellom Husbanken, bydel og Oslo kommune

Eksempel på avtaler mellom bydel, private aktører og etater i Oslo kommune

  • Avtale mellom Borettslagene på Furuset, OBOS og Bydel Alna 
  • Samarbeidsavtale mellom Bydel Alna og Friluftsetaten