Kunnskapsmateriale

Husbankens kunnskapsmateriale for Områdeløft består av verktøy, veiledningsmateriale, og prosjekteksempler. Hovedparten av materialet er hentet fra arbeidet med områdeløft i Groruddalen og tilsvarende arbeid i andre nordiske land. Materialet er først og fremst rettet mot involverte deltakere i områdeløftarbeidet, men vil også være til nytte for politikere, fagfolk og andre med interesse og engasjement for temaet.

Støtte til involverte aktører
Et områdeløft er et omfattende og komplekst arbeid hvor kommunale, private og frivillige aktører samarbeider om å utvikle og gjennomføre en langsiktig utviklingsstrategi. Dette er en betydelig utfordring for alle parter -særlig prosjektorganisasjonen og ledelsen av områdeløft som skal organisere og lede utviklingsarbeidet og skape resultater utenfor egen organisasjon. Dette arbeidet krever kunnskaper og kompetanse på en rekke felter innenfor ulike faser i arbeidet.

Todeling av materialet:
Kunnskapsmaterialet er organisert på følgende måte.

1. Verktøy og veiledningsmateriale
• Dette materialet er knyttet opp til ledelse og gjennomføring av områdeløft. Materialet vil først og fremst ha interesse og nytte for aktørene i områdeløft, og særlig prosjektledere og prosjektdeltakere i bydelen. Verktøymaterialet er primært hjelpemateriale knyttet opp til daglig drift og administrasjon av utviklingsarbeidet.


2. Prosjektkatalog
• Dette materialet inneholder eksempler på igangsatte og gjennomførte prosjekter i områdeløftene i Groruddalsatsingen. Prosjekteksemplene dekker et vidt spekter av tema og aktiviteter.
• Forbildeprosjekter inngår som en egen prosjektkategori, og omfatter prosjekter som har spesielt stor overføringsverdi.
• Materialet henvender seg både til involverte aktører og andre, med eller uten særlig kjennskap til temaet.

Kunnskapsmateriale vil suppleres og videreutvikles fortløpende med innspill fra deltagende aktører og andre.