Tilgjengelighet

Vi ønsker at innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelig for alle. Her er det derfor mulig å lytte på teksten på sidene, og du kan selv bestemme hvor stor du ønsker at skriften skal være.

For å gi våre lesere/brukere en best mulig brukeropplevelse og tilgjengelighet arbeider vi kontinuerlig med å tilfredsstille kravene for universell utforming slik de er forespeilet i den nye Tilgjengelighetsloven. Loven trådte i kraft 1.1. 2009, og kravene for kvalitet og tilgjengelighet for nettsteder blir etterfulgt og kvalitetssikret hvert år av Direktoratet for forvaltning og IKT.

Gi oss derfor en tilbakemelding hvis du opplever problemer med leselist eller andre hjelpemidler.

Lytt til teksten

Innholdet på Husbanken.no er optimalisert for automatisk opplesing. Dette er beregnet på synshemmede, personer med lese- og skrivevansker, og andre som finner det lettere å høre enn å lese. De fleste datasystemer tilbyr mulighet til høytlesing av teksten:

Endre skriftstørrelse

Du kan også endre skriftstørrelse slik det passer deg best. Dette er nyttig både for personer med lese- og skrivevansker, synshemmede, og også ideelt for de som benytter håndholdte enheter. Skriftstørrelsen kan endres ved å holde Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (Mac) nede, og trykke på + (pluss) for å forstørre eller - (minus) for å forminske teksten. Merk at nettsidenes utseende påvirkes av den skriftstørrelsen du velger.