Kontakt Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Vibeke Røise Warholm Kontor­direktør 32 26 27 82
Strategi, styring og rapportering
André H. Johannessen Avd. direktør 32 26 27 65
Anja Katrine Halvorsen Senior­rådgjevar 32 26 26 43
Arslan Mohammed Fag­direktør 32 26 27 63
Bård Øistensen Fag­direktør 32 26 26 10
Geir Kåre Rønningen Senior­rådgjevar 32 26 27 74
Jan N. A. Ingebrigtsen Senior­rådgjevar 32 26 26 36
Maria Bergli Senior­rådgjevar 32 26 27 59
Morten Hole Senior­rådgjevar 32 26 27 47
Thor Haslestad Senior­rådgjevar 32 26 27 84
Tuan Anh Ngu Senior­rådgjevar 32 26 26 84
Trygve Mollan  Fag­direktør 32 26 26 18
Organisasjonsutvikling og HR
Peggy Jensen Avd. direktør 46 00 76 93
Aud Rønning Senior­rådgjevar 32 26 26 52
Bjørn Brennesvik Fag­direktør 97 19 29 85
Elin Berg Rådgjevar 32 26 26 11
Kjetil Østern Fag­direktør 32 26 27 94
Lilli Molnes Senior­rådgjevar 32 26 26 17
Magne Hyrve Direktør 32 26 27 69
Tonje Tiller Gogstad Senior­rådgjevar 32 26 26 75