Kontakt Lån og tilskot – Nordland, Vestland og Rogaland

Kontoret held til i Bodø og Bergen, og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar i Nordland, Vestland og Rogaland.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Anne Maria Langeland Kontor­direktør 55 30 66 01
Nordland
Lena Elisabeth Jørgensen Avd. direktør 75 54 93 34
Rita Berg Senior­rådgjevar 75 54 93 14
Ann-Karin Bergland Senior­rådgjevar 75 54 93 24
Martine Karlsen Første­sekretær 75 54 93 43
Brit Larssen Rådgjevar 75 54 93 19
Iris Linchausen Senior­rådgjevar 75 54 93 18
Geir-Ove Meland Senior­rådgjevar 75 54 93 05
Aina Elisabeth Saxrud Senior­rådgjevar 75 54 93 42
Vestland og Rogaland
Bjarte Bøe Alræk Avd. direktør 55 30 66 05
Anne Marie Løvik Senior­rådgjevar 55 30 66 74
Anne Gro Rolland Rådgjevar 55 30 66 67
Bente Bentzen Rådgjevar 55 30 66 39
Britt Nina Borge Senior­rådgjevar 55 30 66 48
Eli Tveit Rådgjevar 55 30 66 11
Frida Skaara Rådgjevar 55 30 66 80
Frode Hovlandsdal Senior­rådgjevar 55 30 66 08
Geir Takvam Senior­rådgjevar 55 30 66 12
Jane Solvang Senior­rådgjevar 55 30 66 09
Lene Vikøren Senior­rådgjevar 55 30 66 29
May Britt Elvik Rådgjevar 55 30 66 34
Roger Olsen Senior­rådgjevar 55 30 66 50
Fredrik Skeie Senior­rådgjevar 55 30 66 77