Kontakt Kommunikasjon

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Else Merete Guntveit Kontor­direktør 97 76 99 15
Are Martin Sauren Fag­direktør 99 55 16 66
Jannicke Remsøy Senior­rådgjevar 99 02 04 07
Jorunn Rogne Tennfjord Senior­rådgjevar 92 41 63 08
Kim Johnsen Senior­rådgjevar 92 03 00 11
Rosa Maria Carrascal Senior­rådgjevar 45 51 93 54
Stina Sønvisen Senior­rådgjevar 90 02 60 28
Toril Helene Sætervang Senior­rådgjevar 92 81 58 42
Ida Charlotte Børrestad Rådgjevar 92 82 80 11