Kontakt Kommune og marknad

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Per Olaf Skogshagen Kontor­direktør 32 26 26 40
Anne Merete Hallan Rådgjevar 32 26 26 46
Beate Diseth  Fag­direktør 48 12 80 46
Edle Holt Senior­rådgjevar 48 24 52 12
Hanne Solberg Senior­rådgjevar 32 26 27 76
John Tangen Senior­rådgjevar 32 26 26 57
Kari Anne Marcussen Senior­rådgjevar 32 26 26 64
Liv Kristensen Senior­rådgjevar 93 08 87 68
Monica Ketelsen Rådgjevar 55 30 66 45
Sigbjørn Spurkeland Senior­rådgjevar 55 30 66 16
Tine Larsson Senior­rådgjevar 47 86 16 37
 Frank Letelier-Eriksen Senior­rådgjevar 91 67 55 94