Kontakt Husbanken nord, Hammerfest

Dekkjer Troms og Finnmark og Svalbard.

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Besøksadresse

Sjøgata 6, Hammerfest 

Tilsette
Navn Stilling Telefon
Merete Berg Region­direktør 78 42 74 33
Kommune og marknad
Torill Pettersen Fungerande avdelings­direktør 78 42 74 23
Alejandro Vargas  Senior­rådgjevar 78 42 74 12
Ann Kristin Strandheim Senior­rådgjevar 78 42 74 26
Johan Vaseli Rådgjevar 78 42 74 21
Lene R. Edvardsen Fag­direktør 78 42 74 27
Veronica Jensen Rådgjevar 78 42 74 19
Linda Dokmo Senior­rådgjevar 75 54 93 33
Vegard Dybvik Senior­rådgjevar 75 54 93 16
Lån og tilskot
Merete Berg Region­direktør 78 42 74 33
Eirik Arne Eliassen Rådgjevar 78 42 74 18
Hege Opdahl Rådgjevar 78 42 74 25
Jan Nilsen Over­ingeniør 78 42 74 20
Per Paulsen Senior­rådgjevar 78 42 74 15
Vigdis Frønning Øien Rådgjevar 78 42 74 13
Mie Danielsen Senior­rådgjevar 78 42 74 14