Kontakt Strategikontoret

Strategikontoret held til i Drammen

Postadresse HusbankenPostboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Besøksadresse Grønland 53, Drammen (sjå kart)
Kontortid Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
Telefon 22 96 16 00
Telefaks 32 26 27 00
Org.nummer 942 114 184
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)

   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no

 

Tilsette

Navn Stilling Telefon
Bjørn Johan Pedersen Strategidirektør 32 26 26 20
416 95 543
Staben
Una Svamo Rådgjevar 32 26 26 59
948 41 108
Seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring
Terese Olstad Bjerke Fungerande avd.direktør 32 26 26 56
982 19 382
Anne-Brit Elvestad Seniorrådgjevar 901 09 108
Astrid Bjark Seniorrådgjevar 32 26 26 32
Randi Mathiesen Seniorrådgjevar 32 26 26 31
995 01 688
Bushra Abbas Seniorrådgjevar 32 26 26 89
952 88 484
Vibeke Starheim Seniorrådgjevar 32 26 27 83
Synøve Kringlebu Seniorrådgjevar 32 26 26 69
Ingeborg Lindheim Seniorrådgjevar 32 26 26 23
970 44 063
Marthe Øynes Seniorrådgjevar 32 26 26 27
915 79 093
Juridisk seksjon
Atle Rabe Avdelingsdirektør 32 26 26 87
982 68 935
Trine Melheim Seniorrådgjevar 32 26 26 94
904 13 221
Kjell Magne Fossheim Seniorrådgjevar 32 26 26 86
480 03 064
Heidi Noodt Seniorrådgjevar 32 26 27 77
970 94 974
Seksjon for analyse, utvikling og statsbudsjett
Hanne Krogh Lyng Sundbø Avd.direktør 32 26 26 26
Irene Øyangen Seniorrådgjevar 32 26 27 79
917 67 887
Torstein Syvertsen Seniorrådgjevar 32 26 26 93
932 43 716
Ingvild Fosse Seniorrådgjevar 32 26 27 32
468 89 001
Anne Merete Hallan Rådgjevar 32 26 26 46
984 65 578
Morten Hole Seniorrådgjevar 32 26 27 47
Hanne Solberg Seniorrådgiver 481 33 795
Hedda Barvik Rådgjevar 32 26 26 76
Birthe Strand Seniorrådgjevar 32 26 26 37
959 82 542
Gry Dyregrov Hamarsland Fagdirektør 32 26 26 41
934 00 988
Per Olaf Skogshagen Seniorrådgjevar 32 26 26 40
982 31 140
Thomas Becke Fagdirektør 32 26 26 42
Seksjon for virksomhetsstyring og rapportering
Andre Johannessen Avd.direktør 32 26 27 65
994 68 860
Anja Katrine Halvorsen Seniorrådgjevar 32 26 26 43
930 11 684
Andreas Fjelltoft Rådgjevar 32 26 27 97
Antonia Fretland Rieck (permisjon) Seniorrådgjevar 32 26 26 67
995 92 247
Tuan Ahn Ngu Seniorrådgjevar 32 26 26 84
402 21 008
Thor Haslestad Seniorrådgjevar 32 26 27 84
916 75 751
John Tangen Seniorrådgjevar 32 26 26 57
901 76 423
Hero Ezat Rådgjevar 32 26 26 49
959 64 997
Jan N. A. Ingebrigtsen Seniorrådgjevar 32 26 26 36
950 24 438