Kontrollstab

Kontrollstaben held til i Drammen og er underlagd administrerande direktør.

Postadresse HusbankenPostboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo 
Besøksadresse Grønland 53, Drammen (sjå kart)
Telefon 22 96 16 00
Telefaks 32 26 27 00
Org.nummer 942 114 184
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

Tilsette

Navn Stilling Telefon
Erik Sjøblom Avdelingsdirektør       32 26 26 72
920 68 669
Staben
Frank Lund Seniorrådgjevar

32 26 26 70;
995 76 853

Helena Nilsen Seniorrådgjevar

32 26 26 49 
997 90 181

Svein Ivar Klepaker Seniorrådgjevar

32 26 26 68