Kontakt Husbanken vest

Husbanken vest dekkjer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Postadresse Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo 
Besøksadresse Solheimsgt. 11, 6. etasje, Bergen (sjå kart)
Besøkstid/kontakttid  Måndag - fredag, 08:30 - 15:00 
Telefon 22 96 16 00
Org.nummer 942 114 184 
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

 ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)

   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no

 

Tilsette

Navn Stilling Telefon
Mabel Johansen Regiondirektør 55 30 66 06
911 32 109SEKSJON FOR ØKONOMISKE VIRKEMIDLAR
Bjarte Bøe Alræk Avdelingsdirektør

55 30 66 05
930 83 301

Bente Bentzen Rådgivar 55 30 66 39
Britt Nina Borge Rådgivar 55 30 66 48
452 72 373
Anne Karin Dorsey Rådgivar 55 30 66 21
974 67 701
Marina Gorruso

Sivilarkitekt/seniorrådgivar  919 97 644
Frode Hovlandsdal Seniorådgivar 55 30 66 08 
979 67 491
Kari Kamberg Rinna

Rådgivar 55 30 66 53
Anne Gro Rolland Rådgivar 55 30 66 67
Jane Solvang
Rådgivar  55 30 66 09  
Geir Takvam Prosjektleiar 55 30 66 12
Marius Throndsen Seniorrådgivar 55 30 66 59
Lene Vikøren Rådgivar 55 30 66 29
Silje Øgård  Rådgiver 55 30 66 69  
 Siri Erdal  Seniorrådgiver 55 30 66 40
944 34 807
   
SEKSJON FOR BUSTADKVALITET OG KOMMUNIKASJON
Solveig Paule Avdelingsdirektør 55 30 66 32
930 53 457
Gunn Helen Daatland Rådgivar kommunikasjon 55 30 66 10
934 51 163
Aase Beate Hagen Rådgivar 55 30 66 81
Monica Ketelsen Seniorrådgivar 55 30 66 45
Tina Therese Larsen Sivilarkitekt MNAL, seniorrådgiver 55 30 66 70
957 31 034
Anne Marie Løvik Seniorrådgivar 55 30 66 74
Torben Tøsse Blindheim Seniorrådgivar 55 30 66 07
466 38 055
Roger Olsen Rådgivar 55 30 66 50
954 07 111
Sigbjørn Spurkeland Rådgivar 55 30 66 16
977 44 882
SEKSJON FOR STAB
Wenche Sommervold Avdelingsdirektør 55 30 66 30
464 74 041
May Britt Elvik Rådgivar 55 30 66 34
Elin Jorunn Wik Straume
Lærling 55 30 66 60
Ingunn Kleiveland

Rådgivar

55 30 66 24

Eli Tveit Rådgiver 55 30 66 11
Øivind Ørgersen Rådgivar 55 30 66 58
SEKSJON FOR BUSTADSOSIALT ARBEID
Lars Marius Ulfrstad Avdelingsdirektør 55 39 66 20
994 87 971
Jorunn Fotland Seniorrådgivar 55 30 66 47
Sverre Høynes Seniorrådgivar 55 30 66 76
Ane Brorstad Mengshoel Seniorrådgivar 55 30 66 17
May-Brit Nordås Seniorrådgivar 55 30 66 78
Olav Ohnstad
Seniorrådgivar 55 30 66 02
Torkell Håland Pettersen  Rådgiver              55 30 66 28  
Kontroller
Robby Fredriksen Seniorrådgivar 55 30 66 37
994 90 936