Kontakt administrerande direktør

Administrerande direktør held til i Drammen.

Postadresse Husbanken, (namn på kontor), Postboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Besøksadresse Grønland 53, Drammen (sjå kart)
Telefon 22 96 16 00
Telefaks 32 26 27 00
Org.nummer 942 114 184
E-post
  På denne adressa blir e-post raskt motteken og lese. Send ikkje e-post direkte til medarbeidarar med mindre du veit at vedkomande er til stades. Då risikerer du at ingen les e-posten din på grunn av ferie eller anna fråver.

Administrerende direktør Osmund Kaldheim
 

Osmund Kaldheim

Administrerande direktør

Forkontor
Rådgjevar Bente Antun,
Telefon 32 26 26 11 / 905 04 246
Telefaks 32 26 26 06
 
 Rune Robertsen

Rune Robertsen

ass. administrerande direktør

Telefon: 32 26 26 15 / 911 45 051

 

Guri Bergo

Prosjektleiar

Telefon: 402 00 115