Kontakt oss

Husbanken har felles telefonnummer og felles postmottak for alle kontora.

Telefon 22 96 16 00
Kontortid Måndag - fredag, 08:00 - 15:45 (15. september - 14. mai)
Måndag - fredag, 08:00 - 15:00 (15. mai - 14. september)
E-post post@husbanken.no (ikkje send personopplysningar per e-post)
Postadresse  Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø
Fakturaadresse  Husbanken fakturamottak, Postboks 279 Økern, 0511 Oslo
Telefaks 32 26 27 00
Org.nummer 942 114 184

Er du kunde og har spørsmål om lånet ditt? ! 

   Skal du sende inn søknad om grunnlån?

   Privatpersonar må sende søknaden per post.
   (Årsaka er at søknaden inneheld personsensitive
   opplysningar, som ikkje vert kryptert ved sending av e-post)

   Bransjeaktørar og kommunar kan sende søknad per e-post:
   soknad@husbanken.no

Kontaktinformasjon til dei enkelte kontora våre finn du på lenkjene nedanfor.

Administrerande direktør
Administrerande direktør har held til i Drammen.
Hovudkontoret
Hovudkontoret held til i Drammen og er stab for administrerande direktør. Kontoret har ansvar for HR, kommunikasjon og organisasjons- og leiingsutvikling.
Kontrollstab
Kontrollstaben helt til i Drammen og er stab for administrerande direktør.
Strategikontoret
Strategikontoret held til i Drammen og har ansvar for strategiutvikling, rapportering og koordinering av konsernoppgaver og er ein viktig støttespelar for bankens øvrige kontor.
Forvaltningskontoret
Forvaltningskontoret helt til i Drammen og har sine hovudoppgaver innan forvaltning av lån, IT-utvikling og drift av Husbankens IT-system.
Husbanken øst
Kontorstad Oslo, dekkjer Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.
Husbanken sør
Kontorstad Arendal og Drammen, dekkjer Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
Husbanken vest
Kontorstad Bergen, dekkjer Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Husbanken Midt-Norge
Kontorstad Trondheim, dekkjer Trøndelag og Møre og Romsdal.
Husbanken Bodø
Kontorstad Bodø, dekkjer Nordland, Sør- og Midt-Troms og Svalbard.
Husbanken Hammerfest
Kontorstad Hammerfest, dekkjer Finnmark, Nord-Troms, Balsfjord og Tromsø.