Husbankens klagenemnd - medlemmer

Klagenemnda består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer, og oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for fire år av gangen.

Medlemmer i perioden 1.1.2017 til 31.12.2020:

  • Leder Roger Helde (Lektor, Trondheim)
  • Medlem Oddrun Remvik (Sosialrådgiver, Oslo)
  • Medlem Tor-Jørgen Tofte (Boligsjef, Bergen 

    Varamedlemmer:
  • Kristoffer Dons Brøndbo (Advokat, Tromsø) - for Roger Helde

  • Mette Thorne Lothe (Advokat, Oslo) - for Oddrun Remvik

  • Safia Hussein Ali Grand (Avdelingsleder, Drammen) - for Tor-Jørgen Tofte