Hva kan vi tilby?

Husbanken kan tilby konkurransedyktige betingelser, en fleksibel arbeidsplass og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

En fleksibel arbeidsplass

 I Husbanken ønsker vi at våre ansatte skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid, og at arbeidsdagen skal tilpasses den enkeltes livsfase. Vi tilbyr fleksitid, avspaseringsmuligheter, sommertid og muligheten for å kunne jobbe hjemmefra ved behov. Ansatte som har behov for mobiltelefon i arbeidet får tilgang til dette.

Sentral beliggenhet og hyggelige lokaler

Alle våre kontorer har sentral beliggenhet nær offentlig kommunikasjon. Vi har hyggelige lokaler med kantineordninger.

Godt arbeidsmiljø

Vi har et sosialt, godt og inkluderende arbeidsmiljø i Husbanken, noe som gjør at mange har lang fartstid hos oss. Det gode miljøet skapes blant annet gjennom faglig samarbeid, inkludering, faste seksjonsmøter for alle seksjoner/avdelinger og sosiale tiltak.

Vi gjennomfører jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser. Resultatene følges opp lokalt og med rapportering til toppledelse, arbeidsmiljøutvalget og møter mellom ledelsen og de tillitsvalgte.

Konkurransedyktige betingelser

Husbanken skal i størst mulig utstrekning ha konkurransedyktig lønn. Vi ønsker å ha et lønnsnivå som sikrer at vi rekrutterer og beholder ansatte med kompetanse som er i samsvar med Husbankens oppgaver og ansvar, og som gjør Husbankens drift og utvikling mulig. Lønnsnivået skal reflektere den ansattes oppgaver, ansvar og kompetanse.

Gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse får våre ansatte tilgang til en av markedets beste pensjonsordninger. Her tilbys også gunstige lånetilbud.

IA-virksomhet

Husbanken har inngått IA-avtale og har forpliktet seg til å arbeide systematisk for å nå avtalens mål om et mer inkluderende arbeidsliv. Dette innebærer å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet, hindre utstøting fra arbeidslivet og legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Bedriftshelsetjeneste

Husbankens kontorer står fritt til å velge den type og omfang de vil ha på sin bedriftshelsetjeneste. Noen kontor tilbyr massasje hos innleid massør/fysioterapeut til redusert pris, andre har tilgang til massasjestol. Noen kontorer gir delvis dekning av månedsavgift på treningsinstitutt og noen har eget trimrom på arbeidsplassen.