Ledige stillingar

Her får du oversikt over ledige stillingar i Husbanken og tilgang til vårt elektroniske søknadssystem. Alle stillingar blir lyste ut, og vi tek derfor ikkje imot opne søknader.

Klikk her for å sjå våre ledige stillingar

Dette skjer etter at du har søkt

Når du har sendt søknaden, vil du straks motta ein e-post som bekreftar at søknaden er registrert. Dersom søknaden er av interesse, vil du bli kontakta for intervju. Sjølve tilsettinga gjerast av eit tilsettingsråd. Alle søkjarar får tilbakemelding per e-post når tilsettinga er gjort.

Vi gjer merksam på at i høve til offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjorte på søkjarlista sjølv om søkjar har bedt om anonymitet. Dersom Husbanken ikkje kan kome dette ønsket om anonymitet i møte, vil søkjar bli kontakta før søkjarlista er ferdigstilt.