Jobb i Husbanken

 

Husbanken er regjeringa sitt viktigaste organ for gjennomføring av bustadpolitikken. Med verkemiddel som bostøtte, lån, tilskot, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støttar vi kommunane fagleg og økonomisk i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på bustadmarknaden. Andre sentrale samarbeidspartnarar er byggenæringa, ulike kunnskapsmiljø og velferdsaktørar. Vi er om lag 330 tilsette på kontora våre i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.