Jobb i Husbanken

Husbankens oppdrag er å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Hos oss får du være med å utvikle samfunnsnyttige tjenester som gir bedre velferd.

Vi trenger medarbeidere med erfaring fra en rekke fagområder, som har høy kompetanse og vil jobbe med et viktige samfunnsoppdrag - at alle skal bo trygt og godt.

Samarbeid, deling og kompetansebygging er verdier som er viktige for oss.

Husbankens lokaler(2)

Vi er en arbeidsplass som stimulerer til faglig og personlig utvikling, styrker det sosiale nettverket og skaper trygghet.

Hos oss skal ansatte ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Arbeidsdagen skal kunne tilpasses den enkeltes fase i livet. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, mulighet for å avspasere og for å jobbe hjemme ved behov. 

Du møter kollegaer fra flere fagområder og vil jobbe i tverrfaglige team, ofte på tvers av organisasjonen. Våre samarbeidspartnere er kommuner, andre velferdsaktører, og byggenæringen. Som nyansatt vil du få en grunnopplæring om Husbankens hovedoppgaver. Du får faglig utvikling både gjennom spennende arbeidsoppgaver og kompetansetiltak. 

Vi ser på mangfold og inkludering som en styrke og ønsker medarbeidere med ulik alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.   

Digitalisering griper inn i alle deler av virksomheten og angår alle ansatte.Gjennom digitaliseringsarbeidet leverer Husbanken ikke bare nye og mer effektive tjenester, men også nye, interne prosesser.

 

Systematisk utvikling og bruk av ny teknologi er prioritert høyt hos oss. Det fører til innovasjon, forbedring og effektivisering av våre tjenester og vi leverer mer velferd for mindre.

Husbanken er statens bank for å få folk i hus. Vi skal hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette gjør vi gjennom  viktige virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kunnskapsutvikling, deling og samhandling med andre. Vi samarbeider med kommunene, andre velferdsaktører og direktorater, byggenæringen og  ulike kunnskapsmiljø. 

 

Sentrale og moderne lokaler nær offentlig kommunikasjon
Konkurransedyktige vilkår
Bedriftshelsetjeneste
Godt arbeidsmiljø og kollegaer med høy kompetanse 
Organisasjonsutvikling og innovasjon
En framoverlent organisasjon med oppdaterte IT-verktøy