Høyringsinnspel frå Husbanken

Husbanken mottar ei rekke høringssaker innanfor bl.a. område bustad, velferd og bygg. Under finn du Husbanken sine svar på høyringar.