Etikk i Husbanken

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med å ha generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette. Husbanken følger statens etiske retningslinjer og gjennomgår disse med jevne mellomrom.

Etiske retningslinjer for statstjenesten (PDF)

Som en støtte til vårt interne etikkarbeid har Husbanken utarbeidet et eget diskusjonshefte med utgangspunkt i en veileder fra NHO. Innholdet er tilpasset Husbankens behov mht vårt interne arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon, utgiftsdekning og habilitet i arbeidet med anskaffelser, lån og tilskudd. Veilederen brukes som et støtteverktøy i arbeidet med å identifisere og diskutere ulike etiske problemstillinger i Husbanken.

Etikk - diskusjonshefte (PDF)