Passivhuskompetansen øker etter kjøp

Vi opplever at mange av våre kunder forstår fordelene med passivhus først etter at de har kjøpt, sier prosjektleder Børge Grønli i Heimdalgruppen. Dette kom frem under Husbanken og Innovasjon Norges markedslunsj om energieffektivisering.

Heimdalgruppen og Norgeshus delte sine erfaringer med salg av passivhusprosjekter på Husbankens og Innovasjon Norges markedslunsj fredag 23. september. Heimdalgruppen har nylig solgt 17 eneboliger og 43 rekkehus i første og andre byggetrinn av Miljøbyen Granåsen ved Jakobsli, som til sammen vil bestå av 300 boliger bygd etter passivhusstandarden.

HeimdalGruppen hadde identifisert 6 merverdier som ville være av betydning for kundene i forbindelse med utbyggingen av passivhusboligene.

- Boligene ville få et positivt energimerke
- Boligene var trykktestet og termografert. Dette gir en dokumentasjon på bygningsmessig kvalitet og krever høy kvalitet på utførelsen.
- Boligene ville ha et lavt energiforbruk og sørge for økonomisk forutsigbarhet for kjøperne
- Boligene ville ha god bokomfort og innredningsfleksibilitet
- Boligeierne kunne fremstå som miljøbevisste ved kjøp av passivhusboliger
- Boligene fremsto som moderne boliger for fremtiden, ville få en verdiøkning og være en trygg investering for boligkjøperne

HeimdalGruppens erfaringer hos boligkundene i kjøpsøyeblikket var at de ikke var spesielt opptatt av boligens , tetthetskontrollen, bokomfort eller at man fremsto som en miljøbevisst kjøper. Men verdier som lavt energiforbruk som sørget for økonomisk forutsigbarhet for kjøper og at boligen var en god investering var viktig for kundene.
- Det var de tradisjonelle verdiene som beliggenhet, solforhold, utsikt og bomiljø som var de viktigste verdiene for kundene i kjøpsøyeblikket, sier Børge Grønli, prosjektleder for utbyggingen på Granåsen

Innledningsvis satset HeimdalGruppen på en markedsføring som fokuserte på passivhus. Underveis i prosessen endret de på markedsføringen.

HeimdalGruppen opplevde at merverdiene ved passivhusene på Granåsen hadde fått større betydning for kundene etter at kjøpet var inngått. Energiattesten, tetthetskontrollen, og også delvis bokomforten og miljøbevisstheten var viktige verdier for som hadde kjøpt
- Vi opplevde at kundene hadde satt seg inn i det produktet de hadde kjøpt og fikk en bekreftelse på de gode merverdiene et passivhus har, sier Børge Grønli.

I sentrum av Melhus kommune er Norgeshus i gang med byggingen av et leilighetskompleks som skal huse 25 leiligheter og næringsareal i første etasje. Opprinnelig ønsket Norgeshus og selge ut leilighetene med passivhussstandard, men tilbakemeldingene fra kundene gjorde at de satset på lavenergileiligheter.
- Vi opplevde at kundene ble bekymret når vi omtalte passivhusene som tette, sier Dag Runar Båtvik.

Kjeden vil prøve ut passivhusprinsippet i et leilighetskompleks på 24 enheter i trekonstruksjon på Engeset i Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Opprinnelig ble det planlagt for en enebolig der, men i 2011 ble det omprosjektert for leiligheter.

Selger på tradisjonelle verdier

- Erfaringene fra Heimdal-Gruppen og Norgeshus tyder på at det er de tradisjonelle verdiene som selger boliger. Men vi ser jo av erfaringene fra Heimdal-Gruppen at mange kjøpere på Granås har vært opptatt av god boøkonomi og forutsigbare driftskostnader. Vi håper disse erfaringene vil være med på å bevisstgjøre utbyggere om hvordan energieffektivisering kan benyttes i markedet, sier Gry Kongsli i Husbanken og Sølvi Silset i Innovasjon Norge.