Drammen: Hva er en klimaklok kommune?

Start: 25. april 2017 09:00
Slutt: 25. april 2017 10:30
Sted: Husbankens lokaler i Drammen, Papirbredden 3, Grønland 53
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 24. april 2017 12:00

MØTET ER DESSVERE AVLYST!

Kommunene må møte utfordringer på en rekke områder for å finne gode løsninger. Økonomi, helse, bolig og miljø henger sammen, om enn ikke alltid like komplisert som i figuren under. Lars Wang i Insam setter søkelys på hva det ”grønne skiftet” betyr for de som jobber i kommunesektoren. Lederen for rådmannsstaben Øyvind Brandt vil redegjøre for Bærums arbeid med Klimaklok Kommune. 

 

 I KS´ FoU prosjekt (2016) om kommunesektorens omstilling til et lavutslippssamfunn anbefales nye tilnærminger. Rapporten heter Kortreist kvalitet og beskriver hvordan kommune kan bygge videre på kunnskap og erfaringer. Det anbefales blant annet utvikling av et mer inkluderende folkestyre, økt vekt på integrasjon av kommunens ulike roller og styrking av samarbeidsdrevet innovasjon.

 

Prosjektet er gjennomført av insam as, CICERO - Senter for klimaforskning og Civitas AS. Lars Wang fra insam as har vært prosjektleder og vil innlede til samtale om hvordan ”kortreist kvalitet” kan være utgangspunkt for lokalt tilpassede strategier for omstilling i praksis.

 

Bærum kommune tar sikte på å være en foregangskommune i klimaarbeidet.
For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot det grønne skiftet, har Bærum igangsatt et flerårig utviklingsprogram – Klimaklok kommune.

 

En del av programmet har vært å etablere et klimapanel som har avgitt en rapport. Panelet mener Bærum bør ta sikte på å bli klimanøytral i 2040 og har konkludert med flere tiltak. Bla følgende på bolig og byggområdet:

 

·         Kun fortetting ved kollektivknutepunkt

·         klimareduksjoner i alle byggeprosjekt

·         Løfte fram Fornebu som pådriver og testarena for grønn innovasjon. 

  

NB! Som vanlig serveres det frokost fra kl. 08:30.

 

Velkommen:)