Elever viser vei for byggebransjen

Nå har byggebransjen på Agder en unik mulighet til kompetanseløft. Elever ved Blakstad vgs skal bygge fire passivhus for Froland kommune, og bransjen inviteres med for å lære underveis.

Elever ved Blakstad vgs skal bygge fire små passivhus med universell utforming til kommunens vanskeligstilte. Både lærere og elever skal lære å bygge hus etter et energikrav som ligger ti år inn i fremtiden. På byggeplassen kan bransjefolk få se hvordan man bygger passivhus ved viktige milepæler underveis i byggingen. Prosjektet er unikt i Norge og kan være starten på en dreining i utdannelsen av byggfagarbeidere.

En attraktiv utdannelse
Næringssjef i Aust-Agder Fylkeskommune, Karl Rødland er stolt av Blakstad vgs som tør å gå i bresjen med et så sterkt fokus på miljø og energi.

 


Næringssjef Karl Rødland i Aust-Agder Fylkeskommune oppfordrer byggenæringen i regionen til å fokusere aktivt på miljø og på den måten bidra til at Sørlandet blir et mer attraktivt sted å flytte til og jobbe i.

- Vi synes Blakstadmodellen er veldig spennende med bygging av passivhus, men også all den kompetansen elevene får med seg når de skal ut som lærlinger. En slik fremtidsrettet utdanning gjør både skolen og elevene attraktive. Det er ekstra gøy at det er en av våre skoler gjør seg bemerket på denne måten, sier han.

Bransjen bør kjenne sin besøkelsestid
Slik som befolkningsveksten ser ut til å bli, vil Sørlandsbyene ha stort behov for boliger i årene fremover, samtidig som byggeforskriftene gradvis vil bli strengere.

- Når vi kjenner boligbehovet og vet at det finnes kompetanse i regionen, ligger mye til rette for at næringen kan bygge boliger med lavt energiforbruk. Jeg håper byggeledere og andre fagfolk kjenner sin besøkelsestid og tar utfordringen. Deler av byggebransjen på Agder er allerede kjent for faglig dyktighet og miljøvennlig boligbygging, dette er viktig for å trekke mer kompetanse til regionen, sier næringssjefen.

 

Rødland setter pris på at både Blakstad vgs, Froland kommune, arkitekt Bengt Michalsen, Universitetet i Agder og Husbanken engasjerer seg så mye i dette pilotprosjektet. Det setter Sørlandet på miljøkartet i sterkere grad.

 

Satser på klima og miljø
Aust-Agder er første fylkeskommune i Norge som har vedtatt å bli klimanøytral og første regionmedlem i karbonnøytrale nettverk i FN. Aust-Agder er også pilotfylke for universell utforming. Fylkeskommunenjobber aktivt med egne virksomheter og andre aktører i fylket. Klima- og miljøsatsningen er fordelt på tre hovedområder:

 

  • Miljøsertifisering av alle sine virksomheter (blant annet videregående skoler, bibliotek og tannhelsetjeneste) som Miljøfyrtårn med klimaregnskap
  • Energieffektivisere de samme virksomhetenes bygg slik det har blitt gjort med Risør vgs. Nylig fikk Fylkeskommunen i Aust-Agder 17 millioner kroner fra Enova til energireduserende tiltak i fylkeskommunale bygg.
  • Invitere offentlige og private aktører til klimapartnerskap som fokuserer på miljøvennlig drift, sertifisering og stimulere til å satse på miljø generelt.

 

- Blakstadmodellen passer veldig godt inn i vår satsning på miljø og universell utforming. Her får elevene lære en byggemåte som ligger ti år frem i tid gjennom en modell for utdanningssystemet som kan videreføres. I tillegg blir miljøvennlige boliger bygget og bransjen får ta del i prosessen. Det er jo tre behov på en gang, sier Karl Rødland.

 

Bygg en betydelig miljøfaktor
I følge Lavenergiprogrammet står bygg for 40% av Norges Co2 utslipp. For å få til lavere energiforbruk i både nye og gamle bygg, behøves et kompetanseløft i utdanningssystemet og etterutdanning i byggenæringen. Guro Hauge i Lavenergiprogrammet håper flere fylker og videregående skoler vil kopiere Blakstadmodellen.


Guro Hauge er leder av Lavenergiprogrammet til Byggenæringens Landsforbund (BNL).

- Dette er unikt i Norge og første skritt på veien til at byggfagutdannelsen kan få lavenergi boligbygging på timeplanen. Jeg synes det er spennende å kombinere et forbildeprosjekt med utdannelse. Disse elevene får førstehånds kunnskap før de blir lærlinger og slipper etterutdanning senere, sier Hauge.

Hun håper Blakstadmodellen vil inspirere flere kommuner og bransjebedrifter til å bygge etter passivhusstandard. Å begynne med de unge vil også gjøre passivhus mer kjent for allmennheten.

- Folk vet foreløpig lite om dette og mange tror det er både dyrt og vanskelig. Etterspørselen etter energigjerrige boliger er fortsatt laber. Her kan elevene vise at det ikke er så vanskelig og samtidig demonstrere grunnleggende prinsipper og metoder for interesserte bransjefolk. Når mange mennesker er involvert i et prosjekt som dette blir det også flere som snakker om boliger med lavt energiforbuk, tror Hauge.