Melhus: Elever skal bygge komplette passivhus

30 elever fra Melhus VGS og 6 elever fra Skjetlein VGS skal bygge 4 boliger i passivhusstandar på oppdrag fra Melhus kommune i en fireårsperiode.

Det er elevene ved bygg- og anleggsteknikk ved Skjetlein VGS som skal stå for tømrer- og betongarbeidene, mens det Melhus vgs. ved elektrofag, og klima-, energi og miljøteknikk som skal stå for de innvendige arbeidene. Elevene ved anleggsgartnerlinja på Skjetlein skal til slutt sørge for godt universelt utformede uteområder.

På tomta skal det bygges 4 boliger i løpet av en fireårsperiode. Boligene har et oppvarmet bruttoareal på 61 m2, i tillegg kommer carport/sportsbod på 36 m2. Boligen vil få energimerke A med gul farge og tilfredsstiller kravene til passivhus i den reviderte standarden NS 3700. Beregnet energibehov for boligen (levert energi) er på 4220 kWh i året. Boligen er prosjektert med vannbåren varme som varmes opp med varmepumpe.


Det er Norgeshus som har tegnet og prosjektert den første boligen.

Tidligere i september arrangerte partene åpning av byggeprosjektet med nedleggelse av grunnstein. Grunnsteinen er ei “trekiste” med byggetegninger, bilde av elevene som skal delta i bygginga og t-skjorter ble lagt ned i byggegropa. Tanken er at om det blir arkeologiske utgravinger en gang, skal ettertida få vite hvilket hus som sto på tomta.

Spente elever og lærere
Både elevene og lærerne er ivrige på å komme i gang med byggeprosjektet.


-Jeg er kjempespent på å få komme i gang med prosjektet og jeg gleder meg til byggestart. Læreren vår Arve Karlstrøm har snakket en del om passivhus som er bygg som bruker lite energi i forhold til vanlige hus, sier Fahrid Hamidi VG2 – bygg- og anleggsteknikk som la ned grunnsteinen sammen med faglærer Arve Karlstrøm fra Skjetlein VGS.


Også elevene ved Melhus VGS elektrolinja ser fordeler med å bli med i et slikt prosjekt. Det blir en hel installasjon fra bunnen av, og det kan gi oss nyttige erfaringer vi vil få bruk for i yrkeslivet, sier Hans Erik Ler, Pål Kristian Storingset og Eirik Wold Johansen ved Melhus VGS.

Passivhus, aktiv læring
Prosjektet på Melhus er en del av PAL-prosjektet (Passivhus, aktiv læring) hvis hovedmålsetting er å bidra til en framtidsrettet opplæringsarena som skaper engasjement og involvering der det bygges miljøriktige og rimelige boliger for kommunene. I Sør-Trøndelag er det fire slike PAL-prosjekt, der videregående skoler, kommune, næringsliv og lokale entreprenører samarbeider.

Les mer om PAL-Trøndelag i bloggen : http://palblogg.wordpress.com/ 

Husbanken finansierte første fase av PAL-prosjektet med kompetansemidler som har medvirket til oppstart i prosjektet i Åfjord og planleggingen av prosjektene på Røros, Hitra og på Melhus. Den videre finansieringen av prosjektet har Sør-Trøndelag fylkeskommune sørget for.

-Det er viktig for fylkeskommunen å få fremskaffet energieffektive boliger som er gode å bo i. Vi tror Trøndelag kan komme helt i front når det gjelder satsingen på framtidens boliger. Dette er yrkesopplæring på sitt aller beste, og miljøperspektivet er selve grunntanken, sa Randi Reese fylkestingspolitiker fra SV under åpningen.

Fahrid Hamini fra Skjetlein VGS, Randi Reese (fylkestingspolitiker fra SV), Helen Pedersen (rektor ved Skjetlein VGS), Astrid Gynnild (rektor ved Melhus VGS), Jorid Jagtøyen (ordfører i Melhus kommune, Dag Runar Båtvik (daglig leder Norgeshus) og Arve Kalstrøm faglærer ved bygg og anleggsteknikk på Skjetlein VGS.

Grunnsteinsnedleggelsen markerte oppstartet for prosjektet, og ei “trekiste” med byggetegninger, bilde av elevene som skal delta i bygginga og t-skjorter ble lagt ned i byggegropa. Tanken er at om det blir arkeologiske utgravinger en gang, skal ettertida få vite hvilket hus som sto på tomta.