Passivhuspioner bygger nullenergihus

Arkitekten fra Blakstadmodellen går nå lengre enn passivhusstandard. I Froland ferdigstilles landets første nullenergihus i løpet av september, tegnet og prosjektert av BGM Arkitekter. Det har også vekket miljøvernminister Bård Vegar Solhjells interesse.

Bengt G. Michalsen. Foto: Agder Wood

Han har vært levende engasjement for innovative og energisparende løsninger i bygg i mange år. Det har blant annet ført til at Bengt G. Michalsen ofte benyttes som foredragsholder og rådgiver når temaet settes på dagsorden.

Fra passivhus til nullenergihus

Blakstadmodellen hvor byggfagelever lærer å bygge kommunale utleieboliger, er det passivhus som står på timeplanen. Michalsen har vært en nøkkelspiller i dette pionerprosjektet både i Froland, Mandal og i Songdalen. Nå har han tatt steget opp til nullenergihus og plusshus som blir byggestandarden fra hhv 2018 og 2020.

Lavere strømregning

Ved idylliske Mårvann i Froland kommune ferdigstilles Norges første nullenergihus i løpet av september på oppdrag fra Martin Østensen og Wenche Nordli. Det var Martins interesse for miljøvennlige og tekniske løsninger som til slutt brakte dem i kontakt med Michalsen.

-Vi ville ha et solid hus som brukte lite strøm. Jeg hadde lest en del om passivhus, og hadde som mange andre bestemt meg for varmepumpe. Men etter forslag fra arkitekten ble det et nullenergihus hvor solenergi ble valgt som den mest gunstige hovedenergikilden. Dermed måtte det opprinnelig tegnede skråtaket snus fra nord til sør. Nå gleder vi oss veldig til å ta vårt nye og moderne hus i bruk, sier det fornøyde paret.

Wenche Nordli og Martin Østrem fikk selebert besøk av selveste miljøvernministeren 21. august for å befare Norges første nullenergihus. Foto: Kim A. Johnsen/Husbanken

Omfavner energibevisste boligbyggere

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell satt pris på boligbyggernes valg av en framtidsrettet boligløsning da han kom på besøk 21. august.

- Dette er midt i blinken med våre klimaambisjoner. Jeg er glad for at det finnes både kjøpere og tilbydere av boliger som har en sånn genuin interesse og kompetanse på slike bygg som de har her.

I løpet av presentasjon av boligprosjektet, viste Solhjell spesielt interesse for merkostnadene ved å bygge bedre enn dagens minstekrav og kvaliteten på inneklimaet.

- Jeg trodde det var større kostnadsforskjell enn 3-6 prosent. At inneklimaet er bra i bygg av høy kvalitet visste jeg, men det er mange som hevder det motsatte, sa Solhjell i en kort kommentar etter befaringen.

Last ned SINTEFs litteraturstudie «Inneklima i energieffektive boliger» (PDF)

Bengt G. Michalsen prediker for miljøvernminister Solhjell, huseierne og håndverkerne i nullenergihuset. Foto: Kim A. Johnsen/Husbanken

- Forenkle tilskuddssystemene

Bengt G. Michalsen benyttet anledningen til å peke på det som kan forbedres i arbeidet med å legge til rette for fremtidsrettet bygging.

- Vær tøffe når dere skal definere passivhusnivå for ny teknisk forskrift til 2015. Gi Lavenergiprogrammet mer penger for å styrke kompetansen i bransjen og utdanningen, og slipp til private aktører som vil bidra til det samme kompetanseløftet, sa han, og avsluttet med hovedbudskapet:

- Forenkle systemene for å søke tilskudd til framtidig bygging slik at de er tilpasset virkeligheten i markedet. I dag er det unødvendig omfattende, spesielt i Enova. En søknad om tilskudd bør ikke være lengre enn et A4 ark. Husbanken bør endre søknadsfristen for kompetansetilskudd fra kun én gang i året til tre eller fire. Først da vil virkemiddelet fungere etter den hensikten det har. Slik disse systemene er i dag begrenser de mulighetene for en fruktbar utvikling fremfor å legge til rette for det, prediket Michalsen for miljøvernministeren.