Miljø og energi

Fra 1. januar 2017 har Direktoratet for byggkvalitet overtatt Husbankens fagansvar for miljø og energi på Kommunal- og moderniseringsdepartementets område. Fagstoffet for miljø og energi vil bli liggende uendret på Husbankens nettsider i en overgangsperiode.

Gode eksempler

Her finner du eksempler på gode prosjekter innen fagområdet miljø og energi.