Jeg vil endre lånevilkårene mine

Du kan logge deg inn på lånet og endre enkelte ting selv.
Hvilke muligheter du har for å endre vilkårene er avhengig av om du har fast eller flytende rente.

I "Mitt kundeforhold" kan du foreta noen endringer selv. I tillegg kan du simulere andre lånevilkår.

 Logg inn person 

NB! Er lånet til overført til Statens Innkrevingssentral, kan du ikke foreta endringer på lånet ditt.

Har du flytende rente

Logg deg inn i «Mitt kundeforhold», der kan du

 • velge å gå over til fastrente i 3, 5, 10 eller 20 år
 • velge å ha en kombinasjon av fast og flytende rente
 • endre mellom serie- og annuitetslån
 • velge mellom kvartalsvis eller månedlige betalinger
 • betale inn ekstra uten at det koster deg noe
 • endre forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20

Du må søke per brev om å

 • endre løpetiden på lånet ditt, maksimalt 30 år fra utbetalingsdato
 • få avdragsfrihet på lånet ditt, maksimalt 8 år i lånets løpetid

Vær klar over at Husbanken kan ha satt særlige vilkår ved godkjenning av lånet ditt, da kan dine valgmuligheter være begrenset.
Send søknaden med dokumentasjon til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Har du fastrente

Når du har valgt fastrente er du bundet til en avtalt betalingsplan i bindingstida. Du har bundet renta på 3, 5, 10 eller 20 år, og kan først søke om å endre lånevilkårene når bindingstiden er over.

Du kan, uten at det påvirker renteavtalen endre

 • mellom serie- og annuitetslån
 • forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20

Vi vil beregne en over- eller underkurs hvis du velger å

 • bryte avtalen om fastrente
 • innfri lånet eller betale inn ekstraordinært avdrag

Ønsker du å bryte avtalen du har om fastrente må du kontakte oss. Da sender vi deg en avtale som du underskrive og returnere til oss per post.
Vær oppmerksom på at over- og underkurs vil bli rapportert inn som renteutgifter og -inntekter.
Ved ekstraordinære betaling på 30 000 kroner eller høyere, kan du søke om å få beholde terminbeløpet uendret (korte ned løpetida).