Jeg vil endre lånevilkårene mine

Du kan logge deg inn på lånet og endre enkelte ting selv.
Hvilke muligheter du har for å endre vilkårene er avhengig av om du har fast eller flytende rente.

I "Mitt kundeforhold" kan du foreta noen endringer selv. I tillegg kan du simulere andre lånevilkår.

 Logg inn person 

NB! Er lånet blitt overført til Statens Innkrevingssentral, kan du ikke foreta endringer på lånet ditt.

Logg deg inn i «Mitt kundeforhold», der kan du

 • velge å gå over til fastrente i 3, 5, 10 eller 20 år
 • velge å ha en kombinasjon av fast og flytende rente
 • endre mellom serie- og annuitetslån
 • velge mellom kvartalsvis eller månedlige betalinger
 • betale inn ekstra uten at det koster deg noe
 • endre forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20

Du må søke per brev om å

 • endre løpetiden på lånet ditt, maksimalt 30 år fra utbetalingsdato
 • få avdragsfrihet på lånet ditt, maksimalt 8 år i lånets løpetid

Vær klar over at Husbanken kan ha satt særlige vilkår ved godkjenning av lånet ditt, da kan dine valgmuligheter være begrenset.

Send søknaden med dokumentasjon til:
Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

 

Når du har valgt fastrente er du bundet til en avtalt betalingsplan i bindingstida. Du har bundet renta på 3, 5, 10 eller 20 år, og kan først søke om å endre lånevilkårene når bindingstiden er over.

Du kan, uten at det påvirker renteavtalen endre

 • mellom serie- og annuitetslån
 • forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20

Vi vil beregne en over- eller underkurs hvis du velger å

 • bryte avtalen om fastrente
 • innfri lånet eller betale inn ekstraordinært avdrag

Ønsker du å bryte avtalen du har om fastrente må du kontakte oss. Da sender vi deg en avtale som du underskrive og returnere til oss per post.

Vær oppmerksom på at over- og underkurs vil bli rapportert inn som renteutgifter og -inntekter.

Ved ekstraordinære betaling på 30 000 kroner eller høyere, kan du søke om å få beholde terminbeløpet uendret (korte ned løpetida).