Mitt kundeforhold - juridiske kunder og kommuner

Juridiske kunder og kommuner finner nå opplysninger om kundeforholdet på Husbanken.no. Via en egen pålogging, vil oversikt over alle lån, lånesaldo, vilkår, innbetalinger, betalingsplan, årsoppgave og annet være lett tilgjengelig. Det er ikke mulig å foreta innbetaling via nettportalen.

For juridiske kunder og kommuner innebærer nettløsningen at Husbanken ikke sender ut årsoppgave i brev. Denne må hentes ut fra nettportalen. Det samme gjelder brev om renteendringer, rentebytte og annen informasjon. Disse opplysningene vil kun komme elektronisk i meldingsboksen.

All kommunikasjon foregår gjennom en kryptert kommunikasjonskanal.

Under Mitt kundeforhold finnes:

 • Oversikt over alle lån og tilskudd
 • Saldo på lån og tilskudd
 • Oversikt over innbetalinger
 • Betalingsplan for gjenværende løpetid på sak eller dellån
 • Årsoppgaven
 • Alle vilkår knyttet til lånet, blant annet;
  • Rentesats
  • Utløpsdato for fastrente
  • Eventuell avdragsfri periode
  • Avdragstype

På Mitt kundeforhold kan du også:

 • inngå fastrenteavtale (ikke kommuner) 
 • beregne innfrielse på lånet
 • simulere ny betalingsplan med fastrente

Veiledning til innlogging finner du på Husbanken.no under "Kunde".

Kommunen

Kommunene skal logge inn via Ekstranettet. For tilgang til Ekstranettet: kontakt Husbankens Brukerservice (tlf. 22961885).

Kommuner kan ikke inngå fastrenteavtale elektronisk. Kommuner henter avtalen på Ekstranettet. Fastrenteavtale signert av ordfører eller person med delegert fullmakt sendes inn pr post sammen med dokumentasjon for den delegerte fullmakt. Fristen er den 24. i måneden før fastrenteavtalens start.

Juridiske kunder

Øvrige juridiske kunder logger inn via Altinn. Fra Husbanken.no kommer du rett til påloggingsvinduet i Altinn. Her finner du ulike innloggingsmetoder. Det kreves at en innloggingsmetode med minst sikkerhetsnivå 2 benyttes.  Dine roller i Enhetsregisteret i Brønnøysund, gir deg nødvendige rettigheter. Følgende roller i Enhetsregisteret gir deg tilgang til Mitt kundeforhold i Husbanken: daglig leder, styreformann, forretningsfører, regnskapsfører, revisor, deltaker med proratarisk ansvar og deltaker med solidarisk ansvar. Tilgangen kan delegeres. For hjelp med innlogging og delegering av tilgang, kontakt Altinn brukerservice.

Kontaktinfo i Husbanken