Jeg vil nedbetale min del av fellesgjelden i borettslaget

Hvis borettslaget du bor i har IN avtale med oss, kan du som andelseier innbetale din del av fellesgjelden.

Dette må du vite før du betaler

  • Du må betale samtidig med det ordinære terminforfallet til borettslaget.
  • Vi aksepterer ikke beløp under 30 000 kroner, beløp utover dette må være i hele 5 000 kroner. Ta kontakt med forretningsfører, de kan ha andre beløpsgrenser.
  • Du må innbetale via forretningsfører som har egne frister for når innbetalingen din må være dem i hende.

Har borettslaget fastrente på sitt lån hos oss, kan du ikke nedbetale på gjelden. Det er ikke mulig å foreta innbetalinger i fastrenteperioden. Første mulighet blir når fastrenten utløper, og ny renteavtale trer i kraft.

Fordeler og risiko ved nedbetaling av gjeld

Fordeler:

  • Du får lavere husleie, forutsatt av at du ikke låner penger andre steder for å nedbetale lånet.
  • For kjøpere med mye egenkapital kan det være mer attraktivt å kjøpe en bolig med lav eller ingen fellesgjeld, og dermed lave felleskostnader.

Risiko:

  • Din risiko for tap er begrenset til det beløpet du har betalt inn som egenkapital. Ved å nedbetale din andel av fellesgjelden, øker du din egenkapital. Om borettslaget går konkurs, vil du risikere å tape egenkapitalen din.

Selv om du har nedbetalt din andel av fellesgjelden, er du fremdeles medansvarlig for borettslagets øvrige gjeld og manglende husleieinnbetalinger for andre andelseiere. De fleste borettslag er innmeldt i Borettslagenes Sikringsfond eller tilsvarende ordninger. Dette gjør at risikoen for den enkelte andelseier er begrenset så lenge størrelsen på fondet er stort nok til å dekke eventuelle krav.

Ta kontakt med forretningsføreren for borettslaget ditt. De kan gi deg mer informasjon om vilkår og konsekvenser av å inngå IN-ordning.