Skal jeg velge fast eller flytende rente?

Valget er ditt. Du kjenner din situasjon og økonomi best. På denne siden har vi samlet informasjon som kan hjelpe deg i ditt valg. Du kan velge å binde renta på hele eller deler av lånet.

På Mitt kundeforhold finner du lånevilkårene dine. Her kan du også teste hva du må betale hvis du velger andre rentevilkår.

Om du velger lån med fastrente, er du bundet til den samme renta i 3, 5, 10 eller 20 år (bindingstida). Bindingsperiode kan ikke være lengre enn gjenstående løpetid på lånet ditt. Det vil si at du kan ikke velge 20 års avtale om fastrente hvis du kun har 15 år igjen på å nedbetale lånet ditt.

Fordeler med fastrente:
 • Du har full kontroll over rentekostnadene i bindingstida.
 • Du blir ikke påvirket om det generelle rentenivået stig ettersom du har fastrente.

Ulemper med fastrente:

 • Dersom det generelle rentenivået går ned, har du likevel den høye renta i hele bindingstida.
 • Det er få muligheter til å endre på lånevilkårene.
 • Bryter du fastrenteavtalen risikere du at det blir beregnet en overkurs du må betale.

Bryter du fastrenteavtalen kan du risikere at du må betale en overkurs som gir skattefradrag. Det kan også resultere i en underkurs, da har du penger til gode som blir brukt til å nedbetale på lånet ditt. 

Det er brudd på fastrenteavtalen når du
 • innfrir lånet før avtalt nedbetalingsdato
 • betaler inn et ekstra beløp i bindingstida
 • velger å gå over til flytende rente i bindingstida
 • overfører lånet til ny låntaker. 

Ved innbetaling av ekstra avdrag regner vi bare over- eller underkurs på beløpet du innbetaler. Fastrenteavtalen løper uforandret for det gjenstående lånet. 

Vær oppmerksom på at over- og underkurs skattemessig blir behandlet som renteutgift og -inntekt.

Over- og underkurs blir beregnet i samsvar med Forskrift om finansavtaler § 2-1.

Vurdere din egen økonomiske situasjon og hvordan du tror renteutviklingen kan bli de neste årene. 

Fastrentelån gir deg en oversikt over lånekostnadene i hele bindingstida. Den flytende renta har som hovedregel vært lavere enn fastrentetilbudet på samme tid, men dette kan variere over tid. Dersom du velger flytende rente, kan du gå over til fastrente uten å betale gebyr.
 

Før du binder renten, må du lese denne informasjonen (PDF)

Overgang til fastrente kan kun skje den 1. i måneden.

Du kan inngå avtale om fastrente  ved å logg deg inn i "Mitt kundeforhold".

Du kan også kontakte oss og få tilsendt avtaledokumenter.

Er dere flere låntakere, må samtlige underskrive avtale. Avtalen med original signatur og eventuelle vedlegg, som for eksempel fullmakt, må være mottatt i Husbanken innen den 24. i inneværende måned, hvis avtalen skal gjelde den 1. neste måned.

Den flytende renta endrer seg i henhold til det generelle rentenivået. Renta kan bli endret hver 2. måned. Ved renteoppgang vil Husbanken varsle deg om dette cirka seks uker før endringen trer i kraft.

Fordeler med flytende rente:

 • Du får lavere rente dersom rentenivået går ned.
 • Du står friere til å endre lånevilkårene.
 • Du kan når som helst gå fra flytende rente til fastrente.

Ulemper med flytende rente:

 •  Du får høyere renteutgifter når renta stiger.
 •  Du har liten oversikt over framtidige rentekostnader.

Fastrentetilbudene (nom.) for oktober 2023

NB! Nye renter vil bli lagt ut ca. den 6. i hver måned.

Ønsker du å benytte deg av fastrentetilbudet for oktober må avtalen være mottatt i Husbanken innen 24. september.

Personlige og juridiske låntakere kan inngå fastrenteavtale elektronisk i Mitt kundeforhold.

Vi gjør oppmerksom på at renten på startlån kan være inntil 0,25 prosentpoeng høyere enn Husbankens renter. Mer informasjon om renten på startlån.

Kommuner må hente avtalen på Ekstranettet og sende den inn per post.

Termin­forfall Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
rente*
Månedlig 4.429 % 4,275 % 4,092 % 4,381 % 3,368 %
Kvartalsvis 4,445 % 4,290 % 4,106 % 4,397 % 3,377 %
Halvårlig 4,470 % 4,313 % 4,127 % 4,421 % 3,391 %

* Flytende rente fram til 31. oktober. Ny flytende rente fra 1. november 2023 er 3,842%, 3,854% og 3,873%.

Særrenten vil til enhver tid være 1 % lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån gitt på særlige vilkår gitt fram til 1996. Renten kan likevel ikke være negativ.

Effektiv rente vil være 0,1-0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår.