Agder, Vestfold og Telemark: Webinarer om boligsosialt arbeid

Husbanken og Statsforvalteren kjører en boligsosial webinarrekke i november. Temaene er utsatte barnefamilier, rus- og psykisk helse og boligsosiale hensyn i plan knyttet til ny boligsosial lov.

Start: 02. november 2023 09.00
Slutt: 02. november 2023 11.00
Webinarrekken er for alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, helse- og omsorg, kommunalt planarbeid, NAV, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, frivillige og brukerorganisasjoner.

Tidspunkt og tema

  • Torsdag 02. november: Utsatte barnefamilier
  • Torsdag 09. november: Rus og psykisk helse
  • Torsdag 16. november: Ny boligsosial lov knyttet til boligsosiale hensyn i plan

Webinarene er gratis. De starter kl 09 og varer inntil to timer.

Detaljert program og lenke til påmelding blir lagt ut så snart det er klart.

Formål

Målet med webinarene er å gi innsikt i hvordan vi sammen kan hjelpe mennesker til et trygt og varig hjem gjennom ny kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og Husbanken sør som arrangerer webinarene.

 

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@husbanken.no