Webinar: Hvordan skaffer vi flere utleieboliger?

Tilvisingsavtaler er et målrettet verktøy for å fremskaffe nødvendige utleieboliger. Husbanken inviterer til et nasjonalt webinar for å belyse mulighetene i denne samarbeidsmodellen.

Start: 01. desember 2023 10.00
Slutt: 01. desember 2023 12.00
Sted: Digitalt
Pris: Gratis
Webinaret er for kommuner og bransjeaktører.
Påmeldingsfrist: 29. november 2023 15.00

Lav boligbygging, høye boligpriser og bosetting av ukrainske flyktninger har økt behovet for utleieboliger. Tilvisingsavtaler er et tiltak for å øke både kommunalt disponerte boliger og ordinære boliger på leiemarkedet. Avtalen gir utbygger adgang til gunstig lån fra Husbanken til å bygge, kjøpe eller bygge om eksisterende bygg til utleieformål, mot at kommunen får disponere 40 prosent av boligene i prosjektet i minst 20 år. Tilvisingsavtaler er aktuelt for både små og store kommuner, små og store prosjekter.

Hvordan skaffer vi flere utleieboliger gjennom tilvisingsavtaler, slik at leie kan bli et trygt og godt alternativ for flere?

Program

 • Velkommen, v/ konferansier Erik Simensen, avdelingsdirektør, Husbanken øst
 • Hvorfor utleieboliger med tilvisingsavtale?
  • Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt helse og velferd, Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør, Norsk Eiendom
  • Jan Hjelle, administrerende direktør, Husbanken
 • Slik lyktes vi – erfaringer fra tilvisingsprosjekter i kommune
  • Fra gammelt herredshus til moderne utleieboliger, v/ Andro og Elton Hoksa, Ørnheia AS
  • Tilvisingsboliger for seniorer, v/ Helge Bjørnestad, avdelingsleder, Ullensaker kommune
 • Slik gjør vi det! Husbankens virkemidler og prosess, v/ Helene Jordheim, avdelingsdirektør, Husbanken øst
 • Paneldebatt og avslutning

Du vil få tilsendt lenke til sendingen i egen e-post i forkant av arrangementet.

Har du spørsmål, ta kontakt på post@husbanken.no