Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune?

Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønsker å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønsker konkrete råd og tips.

Start: 29. november 2023 09.00
Slutt: 29. november 2023 10.30
Sted: Digitalt
Pris: Gratis
Webinaret er for kommunar som ønsker å starte opp arbeid med Housing First.
Påmeldingsfrist: 28. november 2023 03.00

Du får høyre om grunnleggande tema som forankring, samansetting av team og korleis skaffe bustader. Kommunane Ålesund, Kinn og Sandnes deler sine erfaringar og råd.

Heile programmet og lenke til påmelding finn du på nettsida til Statsforvaltaren i Vestland: Program og påmelding