Webinar: Slik lykkes vi med en aktiv boligpolitikk

Arbeidet med planstrategien er et godt tidspunkt for å ta gode strategiske valg i utviklingen av en sosial og aktiv boligpolitikk.

Start: 15. februar 2024 10.00
Slutt: 15. februar 2024 12.00
Sted: Digitalt
Pris: Gratis
Webinaret passer for folkevalgte og andre som jobber med strategisk boligutvikling og planlegging i kommunen.
Påmeldingsfrist: 14. februar 2024 13.00

Program

Perspektiver i planstrategiarbeidet

  • Nasjonale forventninger og kommunens planarbeid, ved Torgeir Fagersand, Statsforvalter Oslo og Viken
  • Innbyggerperspektivet - utviklingstrekk og endrede behov i befolkningen, ved Hans Christian Sandlie, Velferdsforskingsinstituttet NOVA, OsloMet
  • By- og tettstedsutvikling: Hva kan gi gode og helsefremmede bo- og nærmiljøer, ved Gunnar Ridderstrøm, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)
  • Kunnskapsgrunnlaget som innsatsfaktor, ved Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef, Drammen kommune
  • Politikerperspektivet i planstrategien, ved Charlotte Beckmann Finnestad, varaordfører, Kristiansand kommune

Hva sier forskning og kommune om følgende spørsmål:

  • Hvorfor bør kommunen være opptatt av bolig som tema i planstrategiarbeidet? 
  • Hvordan kan nye politikere gi ny giv til boligpolitikken og en mer sosial boligpolitikk?

 Lenke til webinaret sendes ut dagen før arrangementet.

Ta kontakt på e-post hvis du har spørsmål.