Webinar: Startlån til refinansiering

Start: 02. september 2020 09:00
Slutt: 02. september 2020 10:30
Sted: Webinar
Pris: Gratis

Kan startlånet brukes til refinansiering av boligen for å unngå tvangssalg?

Tema for webinaret er hvordan kommunene kan bruke startlån til refinansiering, slik at vanskeligstilte på boligmarkedet kan beholde boligen sin. Startlån kan brukes til å refinansiere dyre lån, dersom husstanden står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg på grunn av høye boutgifter. 

Foreløpig program: 

  • Oppsummering: bruk av startlånmidler til refinansiering av gjeld, regelverk, individuell vurdering og oppfølging, fokus på barnefamilier. 
  • Gjeldsordningsloven, gjeldsrådgivning og refinansiering for særlig økonomisk vanskeligstilte, ved prosjektleder Trygve Rossebø fra NAV Trøndelag.
  • Case fra en kommune.
  • Husbanken svarer på konkrete spørsmål om refinansiering av lån.

Husk å bruke din egen e-postadresse i påmeldingen. Noen dager før webinaret sender vi deg deltakerlenke.