Webinar: Startlån i dyrtid

Vi ser på utsiktene ut for startlånskundene og potensialet for startlånet i tider med høye priser og rentekostnader.

Start: 15. juni 2023 10.00
Slutt: 15. juni 2023 12.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret retter seg mot kommunalt ansatte i Innlandet, Viken og Oslo, men det er anledning for andre å delta.
Påmeldingsfrist: 14. juni 2023 12.00

I en tid med sterkt økende priser og rentekostnader står vi alle, og spesielt låntakere, i en strammere økonomisk situasjon. Hvordan ser utsiktene ut for startlånskundene? Og hvordan kan vi benytte potensialet i startlånet som et virkemiddel overfor vanskeligstilte på boligmarkedet i dag?

Mer informasjon om programmet kommer.