Saksbehandling og beregning av betjeningsevne

Saksbehandlingen av søknad om startlån går ut på å vurdere den enkelte husstands mulighet for å etablere seg i egen egnet bolig basert på husstandens betjeningsevne.

På bakgrunn av tilgjengelige startlånmidler og en prioritering knyttet til lånsøkerens behov, må kommunen vurdere hvor stort startlån den enkelte husstand kan betjene. Saksbehandlingen innebærer en vurdering av de ulike variablene i lånsøkerens økonomi knyttet til inntekter og utgifter i nå- og fremtid. De økonomiske variablene må dokumenteres.

Dersom husstanden ikke har betjeningsevne til et tilstrekkelig stort startlån bør behov for tilskudd vurderes. Ved utmåling av tilskudd bør potensialet for fastrente og lang nedbetalingstid utnyttes, slik at rammen for tilskudd kan rekke til flere. Søker må kunne betjene renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet. 

Prøv ulike beregningsverktøy

NB: Noen av kalkulatorene krever at du kan åpne Excel regneark.

Informasjon til søker

Det bør avholdes et møte mellom lånsøker og saksbehandler. På møtet gir kommunen muntlig råd og informerer om forutsetninger som ligger til grunn for å få lån og eventuelt tilskudd, og hva dette medfører for låntaker. Verktøyene ovenfor og øvrige verktøy knyttet til beregning av lånebehov og månedlige utgifter kan være nyttig informasjonsmateriell for å sikre lånsøkers forståelse for

  • hvor stort lån som kan vurderes som forsvarlig
  • hva de månedlige utgiftene på lånet blir ved ulike rente- og nedbetalingsbetingelser
  • hva fast og flytende rente innebærer