Husbankens låne- og livsoppholds­kalkulator

Husbankens låne- og livsoppholds­kalkulatorer ikke tilgjengelig fra våre nettsider.

Kalkulatoren ga kun en forenklet tilnærming til SIFO-satsene, og Husbanken ønsker at SIFO-satsene benyttes fleksibelt i startlånsordningen. Det er lagt opp til endringer i reellt forbruk i både e-søknad og Startskudd som saksbehandlere i kommunene kan benytte. 

Husbanken ønsker å utvikle en bedre digital simulering/kalkulator. Inntil videre anbefaler vi at du benytter denne kalkulatoren i Excel.