Hønefoss: Koboltsamling for kommuner i region øst - AVLYST!

Start: 23. mars 2020 09:00
Slutt: 24. mars 2020 15:00
Sted: Klækken Hotell; Hadelandsveien 386, 2514 Hønefoss
Pris: Medlemskommuner kan delta med 1 deltaker gratis. Fra deltaker nr. 2 vil det koste kr 3.000,- pr. person. Kommuner som ikke er medlem må betale full pris (kr 3.000,-) for alle sine deltakere. Medlemskap koster kr 3.000,- pr. år pr. kommune.
Påmeldingsfrist: 09. mars 2020 00:00

Styret i Kobolt har i samarbeid med Husbanken gleden av å invitere til et nytt seminar hvor vi informerer om endringer i våre virkemidler og andre aktuelle tema for kommunene.

Samlingen er ment for saksbehandlere og beslutningstakere for startlån i Akershus og programkommuner i region øst. Andre kommuner i øst er også velkommen.

Vi vil blant annet snakke om:

  • Forskrift om lån fra Husbanken (Startlån er flyttet til Kapittel 5 i Forskrift om lån fra Husbanken)
  • Klagesaksbehandling (Hva skal et godt avslag inneholde? Hvordan bygge opp et godt avslag? Hva er tilstrekkelig/hva holder i Klagenemden?)
  • Verger og vergemål
  • Diskusjon og cases
  • Gjeldsordning – praksis
  • Egenkapital – «ut av det blå» - Hvitvasking
  • Inspirasjon og glede – mer info kommer
  • Nytt om startskudd, verge/medhjelperløsning, aktuelle spørsmål
  • Nytt fra Husbanken

Det vil bli sendt en egen innkalling til årsmøtet for nettverket. Flere av oss i styret avslutter nå sine perioder og det er ønskelig med nye kandidater og en valgkomite. Hvem melder seg? Ta kontakt snarest dersom du kan bidra inn i en valgkomite eller ønsker å stille som kandidat til styret!! 

NB! Det er begrenset antall plasser. Innbetaling av medlemskontingent/opphold må være i orden i god tid før arrangementet.
Ta gjerne kontakt med Anne Birkeland i Bærum Kommune for eventuelle spørsmål på telefon 67 50 75 76.

Hilsen styret i KOBOLT