Informasjonstekst om startlån

Dette er en kort informasjonstekst som kan brukes for å kunngjøre kommunens tilbud om startlån

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Hvem kan få startlån

 • økonomisk vanskeligstilte husstander 
 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • personer med nedsett funksjonsevne 
 • flyktninger 
 • personer med opphold på humanitært grunnlag*
   
  * Også personer som ikke er norske statsborgere kan søke.

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.

Hva kan startlånet brukes til

 • kjøpe ny eller brukt bolig – det vanligste er at privat bank finansierer deler av boligen og kommunen toppfinansierer med startlån
 • refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet
 • til utbedring
 • til tilpasning ved nedsatt funksjonsevne
 • bygging av bolig
 • til toppfinansiering

 

Hva må til for å få lån

Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo. 
 • En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån

 

Hvor mye lån 

 • Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene til lån og livsopphold, og ev. andre økonomiske utgifter 
 • Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om søkeren får lån, og eventuelt hvor stort lån blir 

Søknad

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.
Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning.

Søknadsskjema må skrives ut for utfylling eller fylles ut elektronisk.