Finansavtalelover og kredittavtaler

Kredittavtalen skal være skriftlig. Alle vilkår som kredittgiver vil påberope seg, skal tas inn i avtalen. Dette gjelder også forbehold om å kunne øke rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader.

De skriftlige opplysningene som kredittgiveren har gitt kunden på forhånd, skal med i avtalen. Et vilkår som ikke er tatt inn i kredittavtalen, er ikke bindende for kunden med mindre kredittgiveren godtgjør at vilkåret er godtatt av kunden.

Hvis kunden ikke har fått forhåndsopplysninger om vilkårene for endring av kredittkostnadene, kan forbehold i avtalen om å endre rente, gebyrer eller andre kostnader ikke utøves til skade for forbrukeren før etter tre år. Dette gjelder ikke hvis det er klart at forbrukeren før avtalen ble inngått var kjent med endringsadgangen.

Dersom kommunen på forhånd har oppgitt rentesats overfor kunden uten å angi både nominell og effektiv årlig rente, skal den oppgitte renten i inntil tre år anses som effektiv rente, med mindre det er klart at kredittkunden ikke er villedet.