Oslo: Samarbeid om utvikling av leiemarkedet – boligforsyning gjennom tilvisingsavtaler

På seminaret som Norsk Eiendom arrangerer i samarbeid med Oslo kommune og Husbanken, vil boligbransjen få mer informasjon om hvordan private utviklere kan samarbeide med kommunene om å etablere leieboliger med finansiering fra Husbanken.

Start: 12. juni 2023 08.30
Slutt: 12. juni 2023 12.00
Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo
Pris: Gratis
Seminaret retter seg særlig mot kommunalt ansatte innenfor utleiesektoren og profesjonelle utleiere.

Behovet for kommunale utleieboliger er stort. Som løsning på denne utfordringen kan tilvisingsavtaler spille en viktig rolle, der profesjonelle utleieaktører supplerer kommunen med trygge og gode boliger for vanskeligstilte gjennom Husbank­finansiering.

Tilvisingsavtaler har, som et sentralt boligsosialt verktøy, vært en suksess i en årrekke i Oslo. Flere andre kommuner har tatt i bruk denne samarbeidsmodellen. Samtidig har det stoppet noe opp, særlig i de største byene.

Hensikten med seminaret er å vise mulighetene som ligger i økt bruk av tilvisings­avtaler, og se på veien videre.

Vi ønsker å:

  • Belyse verdien av økt bruk av tilvisingsavtaler som et tilskudd til kommunal boligforsyning og større boligsosialt ansvar fra profesjonelle utleiere.
  • Gi innblikk i avtaleverket og prosess for hvordan inngåelse av tilvisingsavtaler er bygd opp, gjennom erfaringer fra ulike prosjekter.
  • Diskutere hvordan samarbeidsmodellen kan bli mer fleksibel, og bidra til økt forutsigbarhet og mer effektive prosesser.

Du vil få et godt innblikk i mulighetene som ligger i økt bruk av tilvisingsavtaler: Hvordan sikre en smidig praksis for denne samarbeidsmodellen gjennom tydelige og forutsigbare rammebetingelser, økt informasjon og dialog mellom involverte parter.

Du vil få faglig påfyll, deling av beste praksis og gode nettverksmuligheter.

Programmet og påmelding finner du på Norsk Eiendoms nettsider

Les mer om tilvisingsavtaler