Årlig samarbeidsmøte mellom Oslo kommune og Husbanken

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Husbanken inviterer sammen med Velferdsetaten til årets samarbeidsmøte. Påmelding er begrenset, og må koordineres etter virksomhet, se nederst i arrangementsteksten.

Start: 14. februar 2023 12.00
Slutt: 14. februar 2023 15.00
Sted: Husbanken øst, Kirkegata 15
Pris: Gratis
Møtet er for ledere og boligsosialt ansatte i bydelene i Oslo kommune, Velferdsetaten, Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Husbanken.
Påmeldingsfrist: 13. februar 2023 12.00

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Husbanken sammen med Velferdsetaten til årets samarbeidsmøte.

Programmet vil inneholde blant annet:

  • Handlingsrom for startlån
  • Kompetansebehovet i bydelene
  • Leie til eie-prosjektet
  • Tilvisningsavtaler
  • Nytt fra Husbanken
  • Nytt fra Oslo kommune

Formell invitasjon til bydelene kommer fra Byrådsavdelingen. Det er plass til maksimalt to personer fra hver bydel. Bydelene koordinerer egen deltakelse. Det er ønskelig med deltakelse fra både ledernivå og boligsosialt ansatte i bydelene.

Fredrik Sørensen koordinerer hvem som deltar fra AIS, Øyvind Sellevold for Velferdsetaten, Ketil Wendelbo Aanensen for Husbanken.

Husbanken stiller med lett lunsj fra kl. 11.30. Vennligst oppgi eventuelle allergier/intoleranser ved påmelding. Vi kan ikke garantere at ønsker utover allergier/intoleranser kan imøtekommes.