Oslo: Bomiljø og nabolagskvaliteter

Gode og trygge boliger trenger gode nabolag. På dette frokostseminaret ser vi på to prosjekt i Oslo kommune, og hva forskningen sier om nabolagskvaliteter, bo- og nærmiljø.

Start: 13. april 2023 08.30
Slutt: 13. april 2023 10.30
Sted: Husbankens lokaler i Kirkegata 15
Pris: Gratis
Frokostseminaret er for kommunalt ansatte, ledere og andre med interesse for arbeid med bo- og nærmiljø, samt bosetting av vanskeligstilte.
Påmeldingsfrist: 12. april 2023 12.00

Vi serverer en lett frokost fra klokken 8.30. Programmet begynner klokken 9.00.

I vår første Oslofrokost i 2023 vil vi se nærmere på nabolagskvaliteter gjennom beboernes briller, eksemplifisert gjennom to prosjekter i Oslo Boligsosialt utviklings- og innovasjonsprogram (BOSin).

Teoretisk ramme 

Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved OsloMet, innleder om hva forskningen sier om nabolagskvaliteter, og bo- og nærmiljø.

Bydel Grünerløkka: Bosetting på egne premisser

Bydelen har intervjuet ansatte og beboere om hva de mener er en god bosetting. De har latt respondentene definere selv hva de legger i en god bosetting. Føler de som blir bosatt eierskap til prosessen, eller blir de passive mottakere av en tjeneste? Setter begrepet "bosetting" noen føringer for hvordan man oppfatter prosessen og fungerer dette mot sin hensikt, det vil si gode og varige boforhold?

Bydel Frogner: Nærmiljøguide

Bydelen opplever at mange beboere i kommunale boliger blir passive og holder seg mye hjemme. Prosjektet vil finne ut hvorfor de ikke bruker bydelens forskjellige aktivitetstilbud og hva som eventuelt skal til for å få beboerne over ‘’dørstokkmila’’. Prosjektet har gjennomført en beboerundersøkelse og prøver ut forskjellige tilnærminger til beboere. I tillegg ser prosjektet på som kan gjøres for å forebygge isolasjon ved nye bosettinger.

Har du særskilte kostbehov er det fint om du kommenterer dette ved påmelding. Vi kan ikke garantere å imøtekomme alle ønsker/behov.