OSLO: Tilvisningsavtaler

Start: 06. mars 2015 10:00
Slutt: 06. mars 2015 15:30
Sted: Velferdsetatens konferanselokaler, Storgata 51
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 04. mars 2015 15:00

Oslo kommune og Husbanken inviterer til en orienteringsdag hvor tema er kommunens erfaringer med tilvisningsavtaler. Målgruppen for samlingen er beslutningstakere i bydelene og andre kommuner i fylkene som betjenes av Husbanken Region øst.

Hva er en tilvisningsavtale

En tilvisningsavtale innebærer en avtale mellom utleier og kommune/bydel hvor kommunen gis rett til å henvise sine boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås mellom utleier og den tilviste boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser i forhold til selve leieforholdet.

Eiendomsutviklere/utleiere vil kunne få prioritet i forhold til grunnlån fra Husbanken ved utvikling, ombygging eller kjøp av boliger for utleie, dersom det er inngått tilvisningsavtale med kommunen. 
Tilvisningsavtaler er et forholdsvis nytt boligvirkemiddel og kommunen ønsker gjennom dette å bidra til fremskaffe flere kommunalt tilgjengelige boliger, samt å bidra til et mer profesjonalisert utleiemarked.

Program for dagen