Regional oppfølging av webinaret Barna først: boligeie som vei ut av fattigdom

Start: 16. april 2021 12.00
Slutt: 16. april 2021 14.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe:
Påmeldingsfrist: 15. april 2021 09.00

Regionalt webinar: I samarbeid med Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer Husbanken til samling om hvordan kommunene i Møre og Romsdal kan bruke startlånsmidler på best mulig måte i arbeidet med barnefamilier. Webinaret er det første i en rekke arrangement som tar for seg dette temaet.

Samlingen er beregnet på ledere og andre kommunalt ansatte som jobber innenfor helse- og velferdsområdet, i teknisk etat, og boligrådgivere.

Gjennom eksempler på god praksis og realiserte eie-til-leie-satsinger i fylket får du inspirasjon til hvordan din kommune kan arbeide enda bedre for at utsatte barnefamilier skal kunne bo godt og trygt.

Foreløpig program:

  • Resultater og eksempler fra Husbankens barnefamiliesatsing i Møre og Romsdal
  • Eksempler på leie-til-eie-modeller fra fylket

Et mer detaljert program legges ut snart.

Deltakerlenke til webinaret sendes ut til alle påmeldte dagen før arrangementet

Velkommen!