Søker kommuner til forsøksprosjekt: Samlokalisering av studentboliger og omsorgsboliger/sykehjem

Husbanken ønsker kontakt med kommuner som har prosjekter eller planer som kan være aktuelle for et forsøksprosjekt.

Kommunene kan melde sin interesse til Husbankens regionkontorer innen 16. november. I slutten av november inviterer Husbanken kommuner som har et aktuelt prosjekt til et informasjonsmøte.

Om forsøksprosjektet:

Statsbudsjettet gir forslag om tilskudd til studentboliger for inntil 20 HE (hybelenheter) som er samlokalisert med omsorgsboliger/sykehjem. 

Kommunen er prosjekteier og kan både søke investeringstilskudd for etablering av omsorgsboliger/sykehjem for eldre, og tilskudd til studentbolig for studentene i det enkelte prosjekt. Tilskuddssatsen per enhet for studentboliger er på 361 000 kroner i pressområder og 308 000 kroner for øvrige områder. Det er ikke et krav at kommunen søker investeringstilskudd.

Studentboligene og omsorgsboligene/sykehjemsplassene må være lokalisert på samme tomt. Prosjektene kan omfatte både nybyggings- og ombyggingsprosjekter. Dette må avklares nærmere i hvert enkelt tilfelle.