Flere tilgjengelige utleieboliger ved hjelp av Kobo og tilvisingsavtaler

Kommuner i Innlandet og Viken inviteres til webinar om Kobo og hvilke gevinster det kan gi, samt hvordan kommunene kan skaffe flere utleieboliger gjennom å samarbeide med private utleiere.

Start: 30. mars 2023 10.00
Slutt: 30. mars 2023 12.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for ansatte og beslutningstakere i kommuner som ønske om å ta i bruk Kobo, samt kommuner som vil styrke samarbeidet med private for å skaffe flere utleieboliger.
Påmeldingsfrist: 29. mars 2023 12.00

Webinaret vil ha to deler:

1. Kobo i din kommune?

Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger. Systemet vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

På webinaret vil dere få vite mer om hva slags gevinster dere kan forvente dere gjennom å ta i bruk Kobo, og hva dere trenger å gjøre for å bli Kobo-kommune.

  • Beate Diseth fra Husbanken vil fortelle dere alt dere trenger å vite om Kobo fra tjenesteeiers perspektiv.
  • Marit Hammerseng fra Hamar kommune vil fortelle hvordan de opplever overgangen til Kobo, og gi dere et realistisk bilde av hvordan dette ser ut fra kommunens side.

Med Kobo på plass er kommunen godt rustet til å styrke rollen sin som profesjonell utleier av bolig.

2. Flere utleieboliger i din kommune?

Men: Det trengs flere utleieboliger enn kommunene har økonomi og kapasitet til å etablere og drifte på egen hånd!

I tillegg ønsker vi derfor å benytte anledningen til å gi dere i kommunene inspirasjon til å skaffe flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte, gjennom tilvisingsavtaler og lån til utleieboliger fra Husbanken. I Norge har vi et udekket behov for gode og trygge utleieboliger. Det er nødvendig at kommunene også fremskaffer mange boliger gjennom private aktører. Samtidig trenger utbyggerne oppdrag.

Vi vil gi dere eksempler på hva et par kommuner har gjort for å styrke dialogen og samarbeidet med det private på måter som gir ryddige, transparente prosesser, og som bidrar til at det produseres flere gode utleieboliger drevet av seriøse aktører.

Oppdatering, 29. mars 2023:

Fristen for påmelding er utløpt. Bruk denne lenken for å se sendingen live.