Ulsteinvik: Husbankkonferansen Møre og Romsdal 2023

Konferansen er ein viktig møteplass der du kan treffe kollegaer frå andre kommunar i fylket. Vi byr på eit variert program med fagleg påfyll og inspirasjon.

Start: 26. september 2023 09.30
Slutt: 26. september 2023 15.00
Sted: Quality Hotel Ulstein, Sjøgata 10, Ulsteinvik
Pris: 725 kroner
Konferanse for deg som jobbar med bustadspørsmål i kommunar i Møre og Romsdal.
Påmeldingsfrist: 31. august 2023 15.00

Fagleg program

 • 09:30 - registrering
 • 10:00 - velkommen til konferanse!
 • Kort om Husbankens verkemiddel v/Jan Erik Moe, Husbanken
 • Forbruk av startlån i Møre og Romsdal v/Vigdis Ulleberg, Husbanken
 • Startlånbruk i Gjemnes kommune v/Siri Ask Fredriksen, einingsleiar Gjemnes kommune
 • Oppsummering av funn i rapporten Konsekvenser av stigende rente for startlånsmottakere (PDF) frå Samfunnsøkonomisk Analyse v/Tor Ingar Verstad, Husbanken
 • 10:55 - 11:10  kaffe og mingling
 • Dyrtid, barnefattigdom og utanforskap v/Elin Christine Melby, seniorrådgjevar NAV Møre og Romsdal
 • Korleis førebygge utanforskap blant unge? FOYER-modellen som reiskap i arbeidet, v/Tor Ingar Verstad, Husbanken
 • 12:00 - 12:45  lunsj
 • Busetting av flyktningar i Ulstein kommune v/Eli Marte Fjørtoft, bustadkoordinator Ulstein eigedomsselskap KF
 • Resultat frå Husbanken sitt innsiktsarbeid om bustøtte, v/Tor Ingar Verstad, Husbanken
 • 13:30 - 14:00 kaffe og mingling
 • Invitasjon til nytt læringsnettverk: VUBB Møre og Romsdal - bustader for personar med utviklingshemming, v/Anne Camilla Vaalund, Husbanken
 • Bustadsosial lov - kva betyr lova for din arbeidskvardag? Informasjon og diskusjon v/Tor Ingar Verstad, Husbanken
 • Oppsummering og avslutting
 • 15:00 - slutt for dagen - vel heim!