Husbankkonferansen Midt-Norge

Velkommen til konferansen som har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med boligsosialt arbeid i kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Konferansen vil ha et spennende og variert program med gode eksempler fra norske kommuner, faglig påfyll og inspirasjon.

Start: 21. mars 2023 09.00
Slutt: 22. mars 2023 16.00
Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim
Pris: Fra 450,-
Påmeldingsfrist: 02. mars 2023 23.59

På konferansen får du høre innlegg fra dyktige fagfolk fra midt-norske kommuner, boligbransjen og andre som jobber med boligsosiale spørsmål. Konferansen er en arena for nettverksbygging og sosialt samvær – husk å melde deg på festmiddagen!

For at flest mulig skal kunne delta på konferansen dekker Husbanken deler av konferanseavgiften. Dette utgjør en besparelse på 1200 kroner for deg som deltar begge dagene.

Gjennom gode eksempler fra norske kommuner får du blant annet høre om:

  • Hvordan din kommune kan utnytte mulighetsrommet i de ulike virkemidlene fra Husbanken.
  • Hvor er vi på vei? Hvilke utviklingstrekk kan komme til å påvirke hvordan vi må jobbe med de boligsosiale utfordringene i tida som kommer?
  • Hvilke boligsosiale grep kan bidra til å forebygge utenforskap blant ungdom?
  • Hvordan kan privat-offentlig samarbeid bidra til et velfungerende boligmarked i alle kommuner - også i distriktet?

Det blir mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne og Husbanken i løpet av konferansen.

Dette er et arrangement med fysisk oppmøte, konferansen blir ikke streamet.

Priser:

Deltakelse en dag kr.450,-

Deltakelse to dager kr.895,-

Festmiddag 21.mars kr.695,-

Dersom du vil overnatting kan hotell bestilles i påmeldingsmodulen (se lenke under), der får du også informasjon om hotellpriser.

 

Meld deg på her