By og land – hand i hand! Husbankkonferansen i nord 2022

Boligpolitikken er viktig for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. I byene er det mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet. I distriktene er boligmarkedet ofte ensidig og flere sliter med å få boligfinansiering.

Start: 07. juni 2022 10.00
Slutt: 08. juni 2022 15.00
Sted: Scandic Alta
Pris: Deltakelse på fysisk konferanse: 1400 kr + overnatting. Digital deltagelse er gratis. 
Konferansen er for ansatte i kommuner, stat, byggebransje og FoU-miljø i Nordland, Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist: 24. mai 2022 14.00

Flere hevder at boligmarkedet i dag bidrar til levekårsforskjeller i både by og land, men også mellom by og land. Hvilke konsekvenser har utviklingen i boligpolitikken skapt? Og hvilke grep og virkemidler kan vi ta i bruk for å snu den uheldige utviklingen?

På årets Husbankkonferanse i nord setter vi søkelyset på den helhetlige boligpolitikken, og sammenhengen mellom by og land. Kommunene er gjensidig avhengige av hverandre, og kommunalt samarbeid kan være nøkkelen til suksess.

Konferansen er en viktig møteplass for alle som jobber med bolig- og bomiljø i Troms og Finnmark. Her blir det inspirerende foredrag fra kommuner, stat, byggebransje og FoU-miljø. Du vil garantert få faglig påfyll, inspirasjon og ideer til boligarbeidet. Du får også god anledning til å knytte kontakter og møte andre kommuner og aktører innen fagfeltet.

Program tirsdag:

Registreringen åpner kl. 10 og lunsjen kl. 11.

Konferansen starter kl. 12.

Kl. 12:30 bolk 1: Boligmarkedet i by og land

Hvilke utfordringer har vi her i nord, og hva kan løsningene være? v/Henning Lauridsen, adm.dir. i Eiendom Norge og v/ Marit Lofnes Mellingen, direktør i Distriktssenteret

Innspill og kommentarer til foredragsholderne, v/ Yngvar Smetana Svensen, boligrådgiver i Senja kommune og Eva Husby, ordfører i Hasvik kommune

Kl. 14:00 bolk 2: Samarbeid mellom by og land

God boligpolitikk sin innvirkning på kommunesamarbeid, v/Tromsøregionens interkommunale politiske råd (navn kommer)

Samarbeid om saksbehandling på startlån, v/Espen Bjørnsund Gundersen, leder av NAV Sortland

Kl. 15:15 bolk 3: Fremtidens bomiljø i by og land

Innovative byer og steder, v/ Malin Kock Hansen, seniorrådgiver DOGA 

Hvordan kan barn og unge medvirke til å skape fremtidens bomiljø? v/Gro Davidsen fra statsforvalteren i Troms og Hammerfest kommune

Framtidens boliger og bomiljø - by og land, v/ Wenche Halsen, leder av senteret for en aldersvennlig Norge

Kl. 19:00 Middag på hotellet

Program onsdag:

Kl. 08:30 bolk 4: Boligfremskaffelse i by og land

Husbankens virkemidler både for by og land, v/Osmund Kaldheim, adm. dir. i Husbanken

Slik skaffer vi boliger til flyktninger, v/Elvira Røst, rådgiver i Sør-Varanger kommune

Hvordan lykkes med boligetablering i utkanten av en distriktskommune, v/professor Kjell Arne Røvik i Kvæfjord kommune

Kl. 10:50 bolk 5: God boligpolitikk for by og land

Framtidas muligheter for god bolig- og næringsutvikling i Troms og Finnmark, v/Trond Hanssen, salgssjef personmarked i Sparebank1 Nord-Norge

Hva er svaret på boligutfordringene i by og land? Paneldebatt ledet av Per Hindenes med følgende deltakere:

  • Osmund Kaldheim i Husbanken

  • Trond Hanssen i Sparebank1

  • Bente Larssen fra KS Troms og Finnmark

  • Marit Lofnes Mellingen, direktør i Distriktssenteret

  • Kjell Arne Røvik, professor, UIT

  • Henning Lauridsen i Eiendom Norge

  • Monica Nielsen i Vest-Finnmark rådet 

Hvordan vinne kampen om Norges mest attraktive boregion? v/Aleksander Johansen, prosjektleder i Finnmark fotballkrets

Hva har inspirert oss, og hva tar vi med oss videre? Kommentarer fra en liten og en stor kommune

Kl. 13:00 Lunsj

Kl. 14:15 Befaring på Alta omsorgssenter, årets helsebygg i 2021

Detaljert program blir delt ut på konferansen. 

Påmelding og overnatting

Deltakeravgiften er 1400 kr for deg som ønsker å være fysisk tilstede på konferansen. Meld deg på fysisk deltakelse her

Deltakerne må selv bestille overnatting. Bestill rom på Scandic Alta her. Bruk bookingkode: BHUS070622. Koden kan brukes for bestilling av standardrom 6. - 8. juni, frem til 16. mai.

Du kan også delta på konferansen digitalt. Sendingen starter 7. juni kl. 12.00. Meld deg på digital deltakelse her (gratis)